Portal mapowy polegli 1939

Przejdź do mapy prezentującej informacje o poległych żołnierzach. Możliwość wyszukania po nazwisku, oddziale, miejscu zgonu.

Zgłoszenie żołnierza

Ankieta do zgłoszenia informacji o poległym żołnierzu. Dane zostaną zweryfikowane i wprowadzone do bazy danych.
O projekcie

Polegli1939.pl


Inspiracją do zrealizowania projektu polegli1939.pl była historia rodzinna, a precyzyjniej brak informacji co do miejsca pochówku członka rodziny, który zginął podczas walk w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Zrodziły się przy tym pytania stricte naukowe: czy zgromadzenie możliwie pełnych danych dotyczących konkretnych osób w przestrzeni i czasie, związanych m.in. z działaniami zbrojnymi umożliwia odkrywanie nieznanych dotąd faktów, jak trasy przemarszu, lokalizacje potencjalnych miejsc zgonu lub pochówku żołnierzy. Ponadto, czy opracowanie przestrzennej bazy danych pozwoli na analizy zmierzające do zestawiania kwestii taktyki i uwarunkowań przyrodniczych z przebiegiem bitew i ich skutków demograficznych.

Kwestie te stały się impulsem do opracowania platformy umożliwiającej pozyskiwanie, weryfikowanie, gromadzenie oraz udostępnianie danych o polskich żołnierzach poległych w konfliktach zbrojnych. Celem projektu jest również jak najszersze zaktywizowanie wszystkich zainteresowanych do wspólnego budowania bazy osób poległych i zaginionych. Umożliwi to pozyskanie informacji, a w konsekwencji poznanie losów osób, które do dziś nie doczekały się należytego upamiętnienia.

Partnerzy

Osoby, instytucje, firmy z którymi współpracujemy. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

Pisali o nas

Przestrzeń, czas, człowiek…. wstępnych słów kilka.

Artykuł na stronie ArcanaGIS.

Artykuł: Wirtualny cmentarz – sprawdź, gdzie pochowani są twoi przodkowie

Projekt polegli1939.pl – wspomaganie badań narzędziami GIS | seminarium

Wywiad doktora Mateusza Zawadzkiego udzielony w TVP3 Lublin

Projekt polegli1939.pl – wspomaganie badań narzędziami GIS

Zapowiedź seminarium o projekcie i użytych narzędziach GIS

Wywiad przeprowadzony z autorem projektu dr Mateuszem Zawadzkim

Artykuł opisujący metody wykorzystane w realizacji projektu

Zespół

Pomysłodawca i koordynator projektu

Mateusz Zawadzki

Projekt strony i aplikacji

Rafał Perzyna

Zespół projektowy:

Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT UMCS

Maria Stadnicka, Alicja Nieć, Sandra Chrustowska, Wiktor Mróz

Konsultanci:

Urszula Borchardt, Joanna Napierała, Michał Lupa

Zapraszamy do kontaktu z nami